Privaatsus

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku poe omanikule enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2. Tellimuse esitamisel kliendi poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks kliendile.
7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.
7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, aadress, asula või linn, telefoninumber, tarnimisviis, kasutatud makseviis)
7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
7.6. Poe omanik kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7.7. Poe omanik jätab endale õiguse edastada klienti puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
7.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
7.9. Klient annab poe omanikule nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
7.10. Klient annab poe omanikule nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.